Gjerdesåg 1203 Classic

En delbar Gjerdesåg och byggsåg som är lätt att transportera och förflytta. Tillsammans med justerbord, rullbord och anhåll skapas en effektiv såg.