Leasa företagets maskiner med Protools Finansiering
Fler maskiner till låg fast månadskostnad. Enkelt, tryggt, smart och förutsägbart.

Leasa företagets verktyg och maskiner med Protools Finansiering.
Det ger ditt företag en lösning som är enkel, trygg, smart och förutsägbar. Väljer du dessutom elverktyg från Festool så inkluderar det allt som behövs, både service och försäkring om du registrerar dina verktyg. På dagens arbetsmarknad ges ditt företag en konkurrensfördel genom att kunna erbjuda befintliga och nya anställda möjligheten att arbeta med verktyg som är moderna, effektiva och bra för arbetsmiljön.

Tillförlitlighet och lång livslängd.
Vid leasing av maskiner och verktyg med Protools Finansiering får ditt företag flera förmåner. Optimal totalekonomi uppnås genom att verktygen köps loss till ett lågt restvärde efter 36 månader, så att de kan fortsätta användas i företaget i många år framöver.

Fördelar med Protools Finansiering

Mer likviditet.
Du anpassar verktygsparken och därav månadskostnaden efter företagets behov. Du binder därav inget kapital i dina verktyg, vilket ger utrymmet att istället använda likviditeten till andra investeringar. I slutet av finansieringstiden köper du loss verktygen eller maskinerna mot en låg kostnad.
Enklare budgetering.
Den fasta månadskostnaden gör det enklare att inkludera verktygskostnader i den egna faktureringen och budgeteringen.
Hyran är helt avdragsgill.
Dina leasingavgifter kostnadsför du löpande i din verksamhet.
Varken soliditet eller likviditet belastas.
Förbättra din likividitet genom att leasa. Behåll dina likvida tillgångar i företaget.
Förmånliga försäkringar med låg självrisk.
Teckna förmånliga försäkringar med låg självrisk som täcker både stöld olyckor.

Blanda som du vill! Plocka ihop dina favoriter

Med Protools Finansiering kan du blanda verktyg och maskiner som du vill oavsett varumärke eller antal. Plocka ihop de maskiner och verktyg som du vill leasa så ordnar vi en leasing på den avtalstid som passar just din verksamhet. 


Exempel på leasingpaket:


Exempel på verktygspaket:


Exempel på verktygspaket:


Fördelar med Protools Finansiering.


Mer likviditet.
Du anpassar verktygsparken och därav månadskostnaden efter företagets behov. Du binder därav inget kapital i dina verktyg, vilket ger utrymmet att istället använda likviditeten till andra investeringar. I slutet av finansieringstiden köper du loss verktygen eller maskinerna mot en låg kostnad.

Hyran är helt avdragsgill.
Dina leasingavgifter kostnadsför du löpande i din verksamhet.

Varken likviditet eller soliditet belastas.
Förbättra din likividitet genom att leasa. Behåll dina likvida tillgångar i företaget.

Enklare budgetering.
Den fasta månadskostnaden gör det enklare att inkludera verktygskostnader i den egna faktureringen och budgeteringen.

Förmånliga försäkringar med låg självrisk.
Teckna förmånliga försäkringar med låg självrisk som täcker både stöld olyckor.

Blanda som du vill! Plocka ihop dina favoriter

Med Protools Finansiering kan du blanda verktyg och maskiner som du vill oavsett varumärke eller antal. Plocka ihop de maskiner och verktyg som du vill leasa så ordnar vi en leasing på den avtalstid som passar just din verksamhet. 

Vad innebär Protools Finansiering?

Med Protools Finansiering kan hantverksföretag leasa maskiner och verktyg till en låg, fast månadskostnad. Minimibeloppet för varje finansiering är 4 500 kr exklusive moms. För ett nytt kontrakt tillkommer även en administrationsavgift om 550 kr exklusive moms. Väljer du att leasa maskiner från Festool så ingår Festools kostnadsfria all-inclusive-garanti, då tillkommer inga oväntade extrakostnader under finansieringstiden. Efter 36 månader köper du loss de finansierade verktygen till en låg kostnad och kan fortsätta arbeta med dem även när finansieringstiden har gått ut.

Vad händer när avtalet går ut?

Du får en slutfaktura från finansbolaget med den sista månadsbetalningen och det avtalade restvärdet. När slutfakturan är betald äger du de finansierade produkterna och kan fortsätta att arbeta med dem eller välja att sluta ett nytt finansieringsavtal med nya produkter.

Kan alla leasa verktyg och maskiner?

Protools Finansiering gäller endast för företag och kommersiella kunder, inte för privatpersoner. För att kunna sluta ett finansieringsavtal behöver du ett medgivande från finansbolaget. Finansbolaget tar en kreditupplysning i samband med offertförfrågan.

Skicka in din leasingförfrågan!
(Ange vilken/vilka maskiner och vilket antal du önskar leasa, gärna artikelnummer)

Logga in
Moms

Välj att visa priser med inklusive eller exklusive moms

Inklusive moms
Exklusive moms