Klammer till Bostitch SL540, Motek SL535 och Fasco 540B