Tillbehör lim och fog

Bottningslist

Läggs in före fogning för att uppnå bättre egenskaper samt få r..

Tvättdukar

Rengör ytor och händer var du än är

Finish spray

Sprayas på fogen för att enklare dra ut den

Fogspade

Dra ut fogen enkelt och effektivt