Lim och fog

Kemiska produkter för fogning, limning och fyllning. Fogsprutor, akrylfog, Bygg och sanitärsilikon, fogmassor, monteringslim, spånskivelim, trälim, märkspray, byggskum samt tillbehör till fogmassor.