Najtråd till Tjep najmaskiner

För najning av armering och golvvärme