Rakbandade spikpistoler

Våra spikpistoler drivs med tryckluft, gas eller batteri. Vilken typ av drivning man väljer beror ofta på vilket jobb som ska utföras, men är också en fråga om vad du själv föredrar. Det finns fördelar med alla systemen. Generellt kan man säga att många föredrar tryckluft vid större, kontinuerliga spikningsarbeten och gas eller batteri vid kortare jobb, eller där det inte finns el till kompressorn. Eller så ska du kanske bara ska göra något snabbt och enkelt servicearbete. En rakbandad spikpistol är smidig och effektiv och ger dig många möjligheter.