Arbeta i Protools

Protools har många medarbetare inom framförallt försäljning och marknad men även inom lager och logistik, verkstad och administration.

Protools satsar på Medarbetarna

Människorna i Protools är vår viktigaste och dyraste resurs. Därför lägger vi vikt på att skapa en miljö som är stimulerande. Miljön skall både fysiskt och socialt bidra till en kultur som är positiv och givande för alla medarbetare.

 

Protools Kvalitets-, Miljö- och Personalpolitik

Protools har en kvalitets-, miljö- och personalpolitik som har till syfte att skapa en företagskultur som innebär:

 

  • En tydlig och definerad organisationstruktur med klara ansvarsföhållanden som ger frihet och uppmuntran till kreativitet och arbetsglädje inom ramen för vår strategi.
  • Medarbetarna skall känna social och ekonomisk trygghet, få ansvar och frihet i sitt arbete, bli behandlad med tillit och respekt samt få erkännande och del av de resultat som skapas.
  • Medarbetarna skall ges möjlighet till ett varierande arbete och möjlighet att utnyttja sina egna erfarenheter. Möjlighet till påverkan av sin arbetssituation skall ges.
  • Goda och öppna kommunikationer, både uppåt, nedåt och åt sidan skall gälla i Protools.
  • Kulturen ska präglas av samarbete och gemenskap som skapar en sammanhållning oavsett roll eller formell nivå i Protools och där alla är lika viktiga innanför sin funktion för att Protools skall nå sina uppsatta mål.
  • Det ska finnas mätbara resultat som stimulerar och motiverar till bra arbetsinsatser vilket ligger till grund för ansvarskänsla och vägledning.