Försäljning

Protools har en rikstäckande säljkår över hela Sverige. Våra säljare besöker dagligen olika bygg och arbetsplatser samt industrier. Ute hos våra kunder ger säljarna råd och service, demonstrerar nya verktyg eller infästningsmöjligheter. Våra säljare har en stor branchkunskap för att kunna ge dig den bästa vägledning så att du som kund kan göra ett så effektivt arbete som möjligt. Har du som kund några problem så finns vi alltid nära dig för att ge snabb och effektiv service.

Ta kontakt och be om råd och vägledning redan i planeringsfasen av större och midre byggprojekt!

Försäljning Bygg och Anläggning samt Industri

Vi riktar oss främst till traditionella Byggföretag samt Pall-Emballageindustrin men även till företag inom dessa områden:

  • Fastighetsägare
  • Uthyrare
  • Skolor
  • Offentlig verksamhet mm.
  • Husfabrikanter
  • Möbeltillverkare
  • Snickerier
  • Sågverk
  • Uthyrare
  • Egen emballage

Till dessa levererar vi professionella verktyg såsom spikmaskiner, elmaskiner, byggsågar, diverse infästningsmaterial som spik, skruv, beslag samt olika typer av kemiska produkter som lim och fog.Vi kan även leverera hel och halvautomatiska robottanläggningar.